Nahoru

Trajekty do Dánska, Norska, Švédska a Finska

Nabídka trajektů do skandinávských zemí je široká, takže lze cestu přizpůsobit vašemu cíli. U delších spojů je součástí palubního lístku i místo v kajutě, které si můžete vybrat při rezervaci. K nabídce máme trajekty  do Skándinávie, dále např. trajekt Tallinn Helsinki, trajekt Kapellskar Paldiski, Naantali Kapellskar a mnoho dalších.

Trajekty do Norska

Do Norska je možné dojet trajektem z Dánska, a to z následujících měst:

  • Hirtshals - trajekty jezdí do Larviku, Langesundu, Kristiansandu a Bergenu
  • Frederikshavn - trajektem lze dojet do hlavního města Osla
  • Kodaň - rovněž do Osla

Do Osla je možná i dlouhá trasa z německého Kielu - jedná se o noční přejezd s kabinou.

Nejvzdálenější je poslední trasa, cesta mezi hlavními městy trvá cca 20 hodin. Kromě základního ubytování na dolní palubě ve dvou až pětilůžkových kajutách lze zvolit i kajutu na horní palubě s výhledem na moře nebo s balkonem.

Trajekty do Švédska

Do Švédska je možné dostat se trajektem z několika zemí. Při volbě trasy proto záleží na tom, který přístav je pro vás nejdostupnější a kam se ve Švédsku potřebujete dostat.

Z Německa lze dojet do Švédska z Rostocku, Sassnitzu, Travemünde (v obou případech trajekty cestují do Trelleborgu), nebo Kielu (do Göteborgu).

Cestujete-li automobilem či jiným dopravním prostředkem, tak se lze do Švédska dostat i kombinovaným způsobem - dojet z Rostocku trajektem do dánského Gedseru (cesta trvá 2 hodiny), případně z německého Puttgardenu do dánského Rødby (45 minut), pokračovat přes Dánsko do Helsingøru a odtud opět trajektem do švédského Helsingborgu.

Spoje do Trelleborgu jsou bez zastávek, přímý spoj je i mezi Kielem a Göteborgem. Vzhledem k tomu, že se jedná o noční spoj, tak je součástí lístku místo v kajutě. V nabídce jsou jedno až čtyřlůžkové kajuty - zvolit lze vnitřní kajutu nebo vnější kajutu s oknem. Cesta mezi oběma městy trvá 14 a půl hodiny, trajekt jezdí v obou směrech každý den.

Z Dánska lze do Švédska dojet z již zmíněného Helsingøru. Cesta trvá 20 minut a přes den jezdí trajekty v obou směrech každých 15 minut.

Z Polska jezdí trajekty třikrát denně z Gdyně do Karlskrony, cesta trvá přes 10 hodin, zvolit lze denní i noční spoj. Na cestu si je třeba rezervovat kajutu, v nabídce jsou dvou i čtyřlůžkové kajuty několika tříd. Lze cestovat i z polského Gdaňsku a to do Nynäshmanu, který se nachází cca 1 hodinu od Stockholmu. Toto spojení je výhodné např. pro navazující cestu trajektem ze Stockholmu do Finska.

finského Mariehamnu lze dojet trajektem do Kapellskaru, cesta trvá dvě a půl hodiny. Kromě toho se lze z Mariehamnu, Turku nebo Helsinek dostat do Stockholmu. Dále jezdí z Finska trajekty do švédského Långnäsu.

Do Kapellskaru se je možné dostat i z Estonska, a to z města Paldiski. Rezervace kajuty je opět povinná. Dále existuje též spojení Naantali – Kapellskar. Z Tallinnu si lze rezervovat cestu do Stockholmu.

Z Lotyšska jezdí trajekty z měst Ventspils a Liepaja do Nynashämnu. Jedná se opět o noční spoj s povinnou rezervací kajuty, cesta trvá 10 hodin. Kromě toho lze cestovat z Rigy do Stockholmu. Z Litvy se je možné dostat do Karlshamnu. Noční spoj vyjíždí z Klaipedy každý den a cesta trvá 12 hodin. Rezervovat si lze dvou nebo čtyřlůžkovou kajutu.

Trajekty do Finska

Do Finska je možné dojet trajektem ze Švédska, Německa a Estonska do následujících měst:

  • Turku - trajekty jezdí z Långnäsu a Stockholmu (obojí Švédsko)
  • Helsinki - dojet trajektem lze do hlavního města z Tallinnu (Estonsko), Travemünde (Německo),  Stockholmu (Švédsko), Mariehamn (Finsko) , St. Petersburg (Rusko)
  • Marienhamn - kromě trajektu do Helsinek a Turku sem jezdí spoj ze Stockholmu a Kapellskaru  (obojí Švédsko) či Tallinnu